Ledarutveckling

När företaget växer ställer det nya krav på organisationens ledare och chefer. Jag hjälper er med ledarutveckling hos enskilda chefer eller i hela företaget. Med lång erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter ger jag er rätt verktyg för att lyckas.

Ett gott ledarskap börjar hos människan. När du arbetar med mig undersöker vi tillsammans vilka behov som finns i organisationen. Ofta handlar det om en kombination av coaching, utbildning och mentorskap, där vi diskuterar konkreta åtgärder som kan ta er till önskat läge.

Till vår hjälp använder vi flera forskningsbaserade metoder som visar utvecklingen över tid. Min övertygelse är att vi alla tjänar på att välja de alternativ som både är medmänskliga och långsiktigt hållbara.

Individuell chefscoaching

För VD, enskilda chefer och ledare | 6–12 månader

Många chefer står ensamma och trots flera års praktisk erfarenhet är arbetet en utmaning. Att över tid få reflektera och utvecklas med hjälp av ett externt stöd ger dig rätt förutsättningar för ledarutveckling. Här kan jag som professionell certifierad coach enligt ICF komma in för att stötta och hjälpa dig att utveckla din fulla potential som chef och ledare. Effekten av coaching visar sig bland annat i ökad kommunikationsförmåga och starkare självkänsla och välbefinnande (ICF Global Awareness Study, 2022).

Skräddarsytt ledarprogram

För en grupp av chefer och ledare | 6–12 månader

En interaktiv utbildning där vi blandar grupparbeten, workshops och individuell coaching för att få en långvarig effekt. Som professionell certifierad coach med examen i organisationspsykologi kan jag hjälpa er att nå en gemensam förståelse med hjälp av verkliga exempel från er vardag. Vi utgår från era reella behov för att ta fram ett skräddarsytt ledarprogram med en tydlig målbild.

Exempel på teman från tidigare ledarprogram: Kommunikation för ledare, leda i tillväxt, kulturbyggande ledarskap, grupputveckling, förändringsledning, ledarskap på distans, konsten att sätta mål, ledarskap när vinden vänder, svåra samtal och konflikthantering.

Ledarforum

För chefer | 6–12 månader

Skapa utrymme för cheferna att utvecklas. Varje månad ses vi under två timmar för att diskutera ämnesområden som tar ert ledarskap till nästa nivå. Detta upplägg kan vara fysiskt eller digitalt.

Ledarutveckling med metoder som bygger på forskning

Det finns möjlighet att integrera en eller flera forskningsbaserade modeller när vi arbetar med att utveckla ledarskapet.

  • Lead Forward är en metod för ledarutveckling som ger en bild av hur medarbetarna uppfattar ditt ledarskap. Kartläggningen gör det möjligt att se reella förändringar från samarbetets början till slut.
  • EQ-i 2.0 – emotionell intelligens – är förmågan att förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Det är en förmåga som är avgörande för att bli en god ledare; en färdighet som du på flera sätt kan utveckla.
  • Team Pro hjälper gruppen att kartlägga olika beteendeprocesser som hjälper er att synliggöra hur teamet samarbetar idag och vad ni behöver för att bli ännu bättre.

Ett stöd för VD och chefer

Jag har mångårig erfarenhet som chef och ledare i flera internationella bolag. Idag hjälper jag företag med ledarskap, HR-frågor och teamutveckling . Med dubbelexamen som civilingenjör och beteendevetare ger jag er både struktur och effekt – ett utvecklingsarbete som gör skillnad på riktigt. Läs mer

Ta ert ledarskap till nästa nivå

Är du nyfiken på hur ett samarbete ser ut? Låt oss börja med ett möte där vi tillsammans tittar på era behov och möjligheter.

Darya är genuint engagerad i sina uppdrag. Hon har en öppen inställning och gedigen erfarenhet som chef. Under det senaste året har hon varit min mentor och med sin förmåga att coacha har hon haft en avgörande roll i utvecklingen av mina ledarkompetenser som chef.

Jesper Hellström

Business Line Manager, Yara Marine

Jag kan varmt rekommendera Darya som ledarutvecklare om du vill fokusera på och lära dig mer om goda ledarskapsbeteenden.

Tanja Thuresson

HR Manager, Bakels Sweden

Tiden med chefscoachning har gett mig många verktyg och konkreta tips för att utveckla mina ledaregenskaper. Darya hjälper mig att konkretisera mina funderingar och visualisera vad jag vill åstadkomma.

Linda Bardon Eek

Director Business Control GTO Production Logistics, Volvo Group