Teamutveckling

Det finns inget bättre än ett välfungerande team. När vi lär oss att samarbeta med varandra uppstår en effektivitet som ökar vår motivation och resultat. Därför är teamutveckling en viktig satsning för alla företag som vill framåt. 

Jag hjälper er att utveckla effektiva team med metoder och verktyg som bygger på evidensbaserad forskning. Vi har till exempel möjlighet att använda diagnosverktyget Team Pro för att utvärdera vad ert team behöver just nu. Då kan vi med fakta motivera de insatser som gör störst skillnad för det specifika teamet.

Teamets uppdrag och resultat är alltid i fokus under samarbetets gång. Tillsammans gör vi verksamhetsnära övningar som förbättrar teamets kommunikations-, analys- och beslutsförmåga. Genom att lyfta teamets prestation bidrar satsningen också till en ökad känsla av trivsel och gemenskap i gruppen.

Skräddarsydd teamutveckling

För chefer och medarbetare | Minst 6 månader

Ni vill ta tillvara allas kompetens i teamet – jag hjälper er att komma dit. Det spelar ingen roll om det gäller en ledningsgrupp eller flera team av medarbetare. Med hjälp av en TeamPro-kartläggning ser vi nuläget och kan anpassa insatserna till ert verkliga behov.

Tillsammans tar vi fram en skräddarsydd plan där vi arbetar med praktiska exempel från er vardag under minst sex månader. Projektet avslutas med ytterligare en kartläggning för att se hur gruppen har förflyttat sig över tid. Detta är en satsning som ger er konkreta resultat inom en förhållandevis kort period.

EQ-boost för ledningsgrupper

För ledningsgrupper | 12 månader

Stärk kommunikationen i ledningen med en utbildning där alla deltagare gör en EQ-värdering med individuell återkoppling. EQ står för emotionell intelligens – förmågan att känna igen och ge uttryck för våra egna och andras känslor. Till stor del handlar emotionell intelligens om självkännedom, vilket är en förutsättning för gott samspel mellan människor.

EQ-boosten börjar med en forskningsbaserad introduktion i ett ämne inomledarskap, följt av en gemensam diskussion som jag faciliterar. Vi träffas sedan digitalt en gång i månaden under ett år. Insatsen är kompetenshöjande med utrymme för reflektion och utveckling.

Ledarforum

För chefer | 6–12 månader

Skapa utrymme för cheferna att utvecklas. Varje månad ses vi under två timmar för att diskutera ämnesområden som tar ert ledarskap till nästa nivå. Detta upplägg kan vara fysiskt eller digitalt och omfattar inte en EQ-värdering.

Teamcoaching

För chefer och medarbetare | 3–6 månader

Ge gruppen möjlighet att bli ett riktigt team. Ledningsgruppen eller teamet får coaching av mig – en erfaren ledarskapscoach. Processen vässar teamets kommunikation och samarbete samtidigt som ni hittar era egna mål, vägar och lösningar. Ni kommer att höja er motivation och fokus för att få rätt saker att hända. Samtidigt ökar tilliten när det finns trygghet att utforska och tänka nytt inom teamet.

Workshop : Från målbild till verklighet

För chefer och medarbetare | Enstaka tillfällen

Låt mig facilitera en workshop om ett utvalt ämne där ni på olika sätt utmanas för att uppnå ert önskeläge. Det kan till exempel handla om att arbeta med mål och vision, formulera er specifika kultur och värderingar eller arbeta med utvalda åtgärder efter en medarbetarundersökning. När ni anlitar mig som extern workshopledare blir både medarbetare och ledare delaktiga i processen på en helt annan nivå.

Allt detta får ni av mig:

  • Ett upplägg som utgår från era behov
  • Analys av nuläget
  • Struktur och kultur i balans
  • Långvarig effekt med enkla metoder
  • Hög kunskapsöverföring till teamet
  • Coaching i grupp av erfaren ledare

Om Darya Anisi

Jag har mångårig erfarenhet som chef och ledare i flera internationella bolag. Idag hjälper jag företag med HR-frågor, ledarutveckling och teamutveckling. Med dubbelexamen som civilingenjör och beteendevetare ger jag er både struktur och effekt – ett arbete som gör skillnad på riktigt. Läs mer

Skapa högpresterande team

Satsa på dina medarbetare och du kommer snabbt att se resultat i form av ökad trivsel och prestation. Låt oss börja med att möte där vi tillsammans pratar om just era behov och önskemål.

Darya kom in i vårt team för att arbeta med förändring i arbetsprocesser, teamtillhörighet och samarbete. Darya hade mycket konkreta idéer och var ett starkt stöd i transformationen i mitt team. Det till och med sades att hon var en av de bästa konsulter Sydved någonsin haft. Det är rätt betyg för Darya och hennes kompetens med tanke på hur många konsulter jag mött genom mitt yrkesliv.

Ann-Helen Segota Hansson

Chef HR och affärsstöd , Sydved

Det är ett privilegium att arbeta med Darya. Hon är kompetent, effektiv och erfaren och bidrar med energi, glädje och ett gott ledarskap. Hennes passion för människor och hennes förmåga att coacha andra är verkligen imponerande och hon skapar en positiv atmosfär i sitt arbete.

Christina Tilly

Head of Human Resources Nordic, Swisslog Logistics Automation

Darya gjorde workshopen så intressant och givande! Jag kom in med en skeptisk inställning men ändrade uppfattning helt. En riktigt bra workshop! Kanon!

Ann Kärnefelt

Sales Coordinator, Bakels Sweden