Anser du att det är en viktig konkurrensfördel att attrahera rätt kompetens och kunna behålla de bästa? Tycker du ibland att det kan vara krångligt att förstå arbetsgivarens lagenliga skyldigheter? Vill du hellre lägga tiden på att utveckla affären och samtidigt säkra HR-kompetensen i organisationen?

Ledarkapacitet är din externa HR-specialist. När du anlitar oss får du tillgång till specialistkunskap inom HR och ledarskap samt kvalitetssäkrade HR-verktyg, checklistor och mallar i den omfattning som DU behöver. 

Vi är nischade mot små- och medelstora företag inom teknik och tech i Göteborg med omnejd. Det gör att vi kan branschen, förutsättningarna, avtalsområden och kandidatmarknaden.

HR-arbetet består av många olika delar. Allt från rekrytering till juridik och ledarskap. Ledarkapacitet hjälper dig med alla dessa delar och anpassar insatserna efter vad du och din organisation behöver just nu. De delar som ingår i våra HR-tjänster är bland annat:

 • Rekrytering
 • Anställning och uppsägning
 • Arbetsgivarens legala skyldigheter (LAS, MBL, kollektivavtal, AML, AFS, diskrimineringslagen, etc)
 • Personalhandbok, policys och checklistor
 • GDPR
 • Rehabilitering
 • Förhandlingar
 • Mål, utvärdering och löneöversyn
 • Medarbetarundersökning
 • Employer branding
 • Konflikter och svåra samtal
 • Stöttning av chefer i alla typer av personalfrågor
 • Organisationsutveckling och förändringar
 • Ledarutveckling och coachning

HR-abonnemang

Ett HR-abonnemang är oftast på 10–30 timmar per månad. Det ger dig tillgång till en kvalificerad HR-specialist utan att behöva anställa någon. Du använder timmarna vid de tillfällen när du behöver det. Detta upplägg passar det mindre bolaget som vill ha rådgivning kring legala delar, policys, mallar och har behov av enstaka insatser exempelvis vid en rekrytering. Kommunikation sker via e-mail och telefon och på plats vid behov.

HR-specialist på plats, som en del av din organisation

Detta upplägg passar framförallt företag med ca 30-70 anställda. Företagets storlek och tillväxt gör att det finns behov av löpande kvalificerat HR-arbete och avlastning av VD och chefer kring HR-frågor. Samtidigt är behovet inte tillräckligt stort för att ha en heltidsanställd på plats.

Vid dessa tillfällen passar det ypperligt att ha en HR-konsult på plats 1–3 dagar i veckan som kan företaget och som självständigt arbetar med och utvecklar HR för hela verksamheten.

Hur går det till?

Vi börjar alltid med ett gemensamt analysmöte för att kartlägga behov och möjligheter och anpassar upplägget därefter. När vi påbörjar ett samarbete inleder vi alltid med en testperiod på tre månader. Det ger båda parter möjlighet att utvärdera upplägget och varandra.

Låter detta intressant? Kontakta oss gärna för ett inledande samtal och offert!