Om Ledarkapacitet 

Ledarkapacitet grundades år 2018 av Darya Anisi, organisationskonsulten som stöttar både VD:ar och chefer för att skapa högpresterande företag. I över 20 år har hon haft ledande positioner inom flera svenska och internationella bolag. Idag anlitas Darya främst av teknikföretag som vill ha ett professionellt stöd i HR- och ledarskapsfrågor. 

Vad kan du hjälpa företag med?

Jag kommer in på deltid efter behov för att jobba med en grupp eller en individ. Samarbete är grunden till allt förändringsarbete. Jag är bra på att se och bekräfta individen samtidigt som jag snabbt sätter mig in i och kan förenkla komplexa strukturer. Mitt stöd ger chefer och medarbetare en trygghet, där alla kan förlita sig på att vi systematiskt rör oss mot en gemensam målbild.

Vad är din främsta styrka som organisationskonsult?

Min främsta styrka är min mångsidighet och förmåga att hitta det viktiga i komplexa situationer. Tack vare flera års erfarenhet av olika roller och verksamheter har jag lätt för att sätta mig in i nya områden, med de förutsättningar som finns. Jag gör störst nytta i företag som vill utvecklas och därför behöver struktur och en tydlig plan framåt.

Hur transformerar man en dysfunktionell grupp till ett högpresterande team?

Det finns ingen magisk formel men det finns vissa nycklar. Jag arbetar med arbetskulturen, enskilda beteenden och kompetenshöjande insatser, samtidigt som vi hela tiden strävar framåt.

Vid flera tillfällen har jag kommit in som chef för en grupp som inte fungerar. Under ett uppdrag kom jag in i ett team som redan hade avverkat flera chefer. Redan under första veckan fick vi flera klagomål från kunderna, samtidigt som jag snabbt såg att medarbetarna arbetade övertid och var sönderstressade. Missnöjet i gruppen var tydligt och inom gruppen talade man illa om varandra. Plötsligt inträffar en makroekonomisk kris som innebär att hälften av medarbetarna i mitt team måste lämna bolaget inom fyra veckor. En redan ohållbar situation sätts ur spel. Detta var en stor organisation där förändring är svår att driva igenom, men i snabb hastighet lyckades vi ändra strukturen för hur gruppen arbetar. Hela tiden med ett motstånd som jag valde att bemöta med tydlighet och värme.

Ett halvår senare levererar teamet dubbelt så mycket med hälften så många medarbetare, jämfört med innan krisen. Klagomålen från kunderna är ett minne blott och gruppen trivs med sitt arbete och varandra. Detta är beviset på att rätt prioriteringar, medmänsklighet och ett stabilt ledarskap kan göra stor skillnad – trots att havet stormar runt omkring.

Vi behöver höja kompetensen hos cheferna i bolaget. Var börjar jag?

Kontakta mig så börjar vi med ett samtal där vi tillsammans ser över er nuvarande situation. Många gånger är bilden komplex, vilket kan kännas överväldigande. Det är därför bakgrundsanalysen är så viktig. När man har gjort den är det mycket enklare att ge förslag på konkreta åtgärder som faktiskt gör skillnad.

Utbildningar och certifikat

Civilingenjör

Kandidatexamen i psykologi

Certifierad styrelseledamot privata bolag

ICF-certifierad coach på PCC-nivå
Certifieringen är en kvalitetsgaranti som visar att coachen har utfört minst 500 timmars coaching och 125 timmars coachspecifik utbildning. I Sverige är det ca 80 coacher som har motsvarande eller högre certifieringsnivå.

Certifierad i Team Pro
En workshop för teamutveckling som kartlägger teamets nuläge utifrån en strukturerad, forskningsbaserad metod. Gruppen får underlag att diskutera kring för att upptäcka möjligheter för utveckling, ta fram tydliga mål och implementera lämpliga åtgärder.

Certifierad i Lead Forward
En strukturerad metod för ledarutveckling som utgår från en form av återkoppling som fokuserar på framåtdrift och förändring, så kallad feedforward. Med en kartläggning kan du som chef få veta hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap och vad du kan utveckla.

Certifierat i EQ-i 2.0
EQi 2.0 är världens ledande metod för att värdera emotionell intelligens. Det är en kartläggning av din sociala förmåga som hjälper dig att förstå ditt eget och andras beteende. Och precis som en muskel går emotionell intelligens att träna upp – jag visar dig hur.

Höj er kompetens!

Är du nyfiken på hur ett samarbete ser ut? Skicka ett mail eller ring för att boka ett
första möte där vi kan prata mer om era möjligheter.