Coaching

Vill du bli bättre på att kommunicera, öka samarbetet i ditt team och samtidigt få rätt saker att hända? Med professionell coaching tar du nästa steg i ditt ledarskap.

Du sätter målet för din utveckling och jag hjälper dig att nå dit. Hos mig får du en samarbetspartner som inte bara hjälper dig att ta nästa steg. Coaching leder också till ökad kommunikationsförmåga, högre produktivitet och ökat välbefinnande (ICF Global Awareness Study, 2022).

Som professionell coach hjälper jag dig att:

 • Utmana och utveckla dina resonemang i en trygg miljö.
 • Identifiera mönster i ditt ledarskap för fortsatt positiv utveckling.
 • Kartlägga utmaningar med hjälp av etablerade verktyg som Lead Forward, EQ-i 2.0 och Team Pro för att skapa synliga resultat.

Efter många år som chef i både ägarledda och internationella bolag förstår jag de utmaningar du står inför. Med över 1000 timmars arbete som ICF-certifierad coach ger jag dig rätt förutsättningar att utvecklas – på dina villkor.

Vårt samarbete börjar med att förstå vad du vill uppnå: Vad är ditt mål? Som ledare står du ofta ensam i svåra beslut och då kan ett externt bollplank vara nyckeln för att snabbt hitta den bästa vägen framåt.

Hos mig får du individuell eller teambaserad coaching – välj vad du behöver.

Chefscoaching

För VD och chefer | 10 gånger eller månadsabonnemang | Göteborg eller digitalt

Chefscoaching är ett sätt att få perspektiv och hitta nya lösningar. Den vanligaste utmaningen handlar om samarbete och arbetsrelationer; ibland enskilda händelser som upptar ditt fokus. Det handlar lika ofta om vad som är organisatoriskt “rätt” att göra i komplexa situationer där du behöver ta ett beslut och få medarbetarna med dig på resan.

Målet med chefscoaching är att utvecklas som ledare. Oavsett var du står nu kommer du i våra samtal att få nya insikter om dig själv. Med chefscoaching får du rätt stöd för att:

 • Öka din förståelse för situationen ur ett systemperspektiv.
 • Snabbt identifiera mönster i organisationen som leder er på rätt väg.
 • Utvecklas som ledare genom samtal om hur du resonerar och agerar.

Vill du ha tydliga resultat som du kan mäta över tid? Då rekommenderar jag att du kombinerar chefscoaching med verktyget Lead Forward. Där kartlägger du vad dina medarbetare ser i ditt ledarskap före och efter vårt samarbete.

HR-coaching

För ansvariga inom HR | 10 tillfällen eller månadsabonnemang | Göteborg eller digitalt

Många HR-ansvariga arbetar ensamma i sin yrkesroll. Dina beslut ska nå hela organisationen, oftast genom cheferna, vilket ställer krav på ett indirekt ledarskap. Efter att ha arbetat som HR-chef i flera år, har jag stor respekt och förståelse för den komplexitet som rollen innebär.

HR-coaching kan hjälpa dig att:

 • Maximera din förmåga att leda genom andra – ett måste för HR-chefer.
 • Skapa förutsättningar för goda samarbeten med chefer och ledningsgrupp.
 • Hitta nya vägar framåt genom samtal med ett externt, strategiskt bollplank.

Med mig som coach har du alltid en trygg kontakt utanför organisationen som du kan rådfråga. Jag kan stötta dig i både arbetsrättsliga och organisatoriska frågor som kräver HR-expertis på hög nivå.

Teamcoching

För ledningsgrupper och team | Fysiska träffar som kan kompletteras digitalt 

Goda samarbeten är grunden för högpresterande team. Teamcoaching passar utmärkt för ledningsgrupper och team som behöver lyfta blicken och enas som grupp. Det kan handla om er vision, verksamhetsmål, roller eller att förbättra samtalsklimatet i teamet. Ni har ämneskompetensen och jag bidrar med struktur, process och dynamik.

Så fungerar teamcoaching:

 1. Varje samtal har ett utvalt ämne som vi diskuterar, samtidigt som ni utvecklar er kommunikativa förmåga som grupp.
 2. För att framgångsrikt lyckas med detta håller jag reda på dynamiken och det som sker i rummet – utöver vad som sägs.
 3. Ni får återkoppling på de eventuella mönster jag ser i gruppen – så ni kan stärka ert samarbete och relationer.

Som teamcoach ansvarar jag för att ta fram den struktur som krävs för att ni ska nå önskat resultat. Fördelen för dig som är chef är att du kan ta ett steg tillbaka och vara del av diskussionen, utan krav på att leda. Det hjälper er att hitta bättre och effektivare vägar för god kommunikation. Ni kan med fördel kombinera arbetet med verktyget Team Pro för att kartlägga teamets utveckling innan och efter teamcoaching.

Därför är jag rätt coach för dig! 

 • Min förmåga att snabbt sätta mig in i komplexa miljöer.
 • Erfaren chef som har genomfört stora förändringar och vet vilka utmaningar du kan möta.
 • Expert på HR och arbetsrätt – jag hjälper dig rätt i rollen som arbetsgivare.
 • Bevisad erfarenhet: ICF-certifierad coach på PCC-nivå (+1000 h).

Ledarutveckling med metoder som bygger på forskning

Det finns möjlighet att integrera en eller flera forskningsbaserade modeller när vi arbetar med att utveckla ledarskapet.

 • Lead Forward är en metod för ledarutveckling som ger en bild av hur medarbetarna uppfattar ditt ledarskap. Kartläggningen gör det möjligt att se reella förändringar från samarbetets början till slut.
 • EQ-i 2.0 – emotionell intelligens – är förmågan att förstå och hantera känslor hos sig själv och andra. Det är en förmåga som är avgörande för att bli en god ledare; en färdighet som du på flera sätt kan utveckla.
 • Team Pro hjälper gruppen att kartlägga olika beteendeprocesser som hjälper er att synliggöra hur teamet samarbetar idag och vad ni behöver för att bli ännu bättre.

Ta hjälp av en professionell coach

Efter många års erfarenhet som chef i flera internationella bolag hjälper jag företag med ledarutveckling, HR-frågor och teamutveckling. Med dubbel examen som civilingenjör och beteendevetare ger jag er både struktur och effekt – ett utvecklingsarbete som gör skillnad på riktigt. Läs mer

Utveckla din kapacitet!

Är du nyfiken på hur ett samarbete ser ut? Låt oss börja med ett kostnadsfritt möte där vi tillsammans tittar på ditt behov och möjligheter.

Tiden med chefscoachning har gett mig många verktyg och konkreta tips för att utveckla mina ledaregenskaper. Darya hjälper mig att konkretisera mina funderingar och visualisera vad jag vill åstadkomma.

Linda Bardon Eek

Director Business Control GTO Production Logistics, Volvo Group

Darya är skarp, klok och modig. Med all sin kompetens inom HR och ledarskap är hon klockren som coach. Jag kan varmt rekommendera Darya!

Katarina Vinterskog

Försäljnings- och marknadsansvarig, Chalmers Konferens & Restauranger

Jag har fått utmärkt vägledning genom många röriga tankar och känslor. Uppskattar du rak kommunikation och en väl avvägd balans mellan proffsighet och personliga reflektioner så tveka inte att anlita Darya.

Jeanette Andrén

Produktionsledare, ICA Reklam