Är du VD eller chef med personalansvar och vill bli ännu vassare i ditt ledarskap?  Har du redan gått standardkurser och vill ha något mer handfast som hjälper dig att utvecklas i ditt ledarskap med synlig effekt i vardagen? Ser du värdet av att ha ett kvalificerat externt bollplank i din utveckling?

Ledarutveckling / chefscoachning

Oavsett hur länge du har arbetat som chef fungerar en individuell utvecklingsplan som en språngbräda för att du ska kunna höja din ledarkapacitet till nästa nivå. Den anpassar vi utifrån dig och den situation du arbetar inom. I vårt samarbete kan du välja renodlad coachning (ICF), rådgivning (mentorskap) och utbildning. Alla metoderna har sina egna fördelar och passar olika bra vid olika situationer. Eftersom jag är beteendevetare med fokus på arbets- och organisationspsykologi, diplomerad coach och har gedigen erfarenhet av att själv leda personal genom turbulenta situationer använder jag mig både av teori och praktik i mina ledarutvecklingsinsatser. Därför kan jag erbjuda olika verktyg anpassade efter ditt behov och din specifika situation. Du behöver därmed inte låsa upp dig till en viss metod utan kan få fördelarna med alla tre verktygen hos en och samma kvalificerade partner.

Under vårt första möte lägger vi upp en individuell utvecklingsplan anpassad för dig och ditt behov.

LEAD FORWARD

Lead Forward är ett forskningsbaserat kartläggningsverktyg för ledarutveckling. Metoden kallas feedforward och har ett framåtriktad fokus. Verktyget bygger på Full Range Leadership Model, en av ledarskapsmodellerna med starkast vetenskapligt stöd.

Rent konkret handlar det om att kartlägga ledarens effektiva och framgångsrika ledarbeteenden i vardagen. Utifrån kartläggningen tar du sedan fram en egen handlings- och aktivitetsplan som du använder i din vardag för att nå varaktig utveckling. Efter ca 6 mån – 1 år gör vi en uppföljningskartläggning där du kan se, svart på vitt, hur ditt ledarskap har utvecklats.

De flesta använder Lead Forward-kartläggningen som en del i sin individuella ledarutveckling. Jag erbjuder kartläggningen separat  eller i samband med chefscoachning.

 

Hur går det till?

Vi inleder alltid med ett 30-minuters kostnadsfritt möte där vi undersöker förutsättningarna för ett samarbete. Vi går genom behov, förväntningar och hur vi vill arbeta tillsammans. Det inledande mötet är både kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Sedan inleder vi vårt samarbete med att ta fram en individuell utvecklingsplan där vi bland annat sätter upp riktning och innehåll. 

Kontakta mig för bokning av ett första möte, offert eller mer information.