Jag är civilingenjör med kandidatexamen i psykologi (inriktning arbets- och organisationspsykologi) samt diplomerad coach (ICF).

Större delen av mitt arbetsliv har jag arbetat i ledande positioner med förändringsarbete. Jag har arbetat i stora multinationella organisationer och i små och medelstora företag. Jag har suttit i ledningsgrupper, haft ansvar för direktrapporterande chefer och personal i andra länder. Utöver personalansvar har jag även haft kommersiellt och operativt ansvar vilket gör att jag är väl förtrogen med den komplexa verklighet som de flesta chefer och ledare möter i sin vardag. Utmaningen att balansera externt och internt; mellan verksamhetens behov av tillväxt och lönsamhet och de enskilda medarbetarnas behov av att ha en närvarande ledare och att utvecklas som individer. Att vara chef och göra det bra är inte alltid ett lätt uppdrag.

När jag startade Ledarkapacitet hade jag precis lämnat över ett mycket krävande chefsuppdrag med goda resultat. Eftersom jag hade arbetat i många år med att leda organisationer i förändring, oftast under tuffa omständigheter, hade jag upplevt hur det är att arbeta i ständig uppförsbacke. Samtidigt hade jag också gång på gång sett att det går att förändra arbetsplatser med förbättrade resultat och trivsel.

Så jag startade Ledarkapacitet med det tydliga målet att jobba tillsammans med företagsledare och chefer som vill skapa gynnsamma förhållanden runt sig. De som förstår att varaktig framgång skapas av struktur och kultur och ett ihärdigt arbete i vardagen. De som vill skapa medvind i organisationen och också är villiga att utvecklas på vägen.

Resan fram till idag har varit över all förväntan. Hör av dig om du också vill leda med glädje och mod och skapa medvind i din organisation!