Har du en tydlig bild över vad du vill uppnå i ditt yrkesliv? Skulle du vilja hamna mer rätt och hitta ”hem” arbetsmässigt? Funderar du på om en chefsroll är rätt väg för dig? Eller är det så att du behöver ett bollplank och handfast rådgivning för att få drömjobbet?

Karriärutveckling / karriärcoachning

Vårt samarbete kan handla om att ta reda på dina värderingar och drivkrafter eller tydliggöra vilken riktning i arbetslivet som är rätt för dig. Tillsammans undersöker vi vad som är viktigt för dig, din motivation och dina styrkor samt hur du ska komma över eventuella hinder.  I våra coachningssamtal skapar du en tydligare bild över dina valmöjligheter och vad som är rätt för dig. Målet med karriärcoachningen är att du ska ta konkreta steg i den riktning som är din rätta väg.

Som diplomerad coach (ICF) med mångårig erfarenhet av rekrytering i roller som rekryterande chef, HR och rekryteringskonsult har jag även möjlighet att erbjuda handfast rådgivning i ansökningsprocesser, intervjuer och förhandlingar. Det kan handla om CV-granskning, rådgivning inför en ansökningsprocess, kartläggning av företag och branscher eller intervjuträning.

Under vårt första möte lägger vi upp en individuell utvecklingsplan anpassad för dig och ditt behov.

Hur går det till?

Vi inleder alltid med ett 30-minuters kostnadsfritt möte där vi undersöker förutsättningarna för ett samarbete. Vi går genom behov, förväntningar och hur vi vill arbeta tillsammans. Det inledande mötet är både kostnadsfritt och utan förpliktelser.

Kontakta mig för bokning av ett första möte, offert eller mer information.